Rodzaje przewodów w instalacjach domowych i ich oznaczenia

By instalacje elektryczne w Twoim miejscu zamieszkania były maksymalnie bezpieczne, warto wybierać dedykowane do nich rodzaje przewodów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak bardzo zróżnicowaną grupę one tworzą oraz jak wieloma funkcjami i kwestiami konstrukcyjnymi mogą się różnić. Przewody najlepiej wybierać pod kątem konkretnego rodzaju zastosowania, do którego planujesz je zaadoptować. Poniżej przedstawiamy najważniejsze oznaczenia wykorzystywane w przewodach przeznaczonych do instalacji domowych. Dowiesz się także w czym tkwi główna różnica pomiędzy poszczególnymi grupami przewodów oraz jakie parametry konstrukcyjne mają wpływ na ich użyteczność. 

Przewody elektryczne w Twoim miejscu zamieszkania 

Wybierając przewód lub kabel – niezależnie czy jest to przewód energetyczny, koncentryczny, kabel ethernet, kabel telefoniczny czy jakikolwiek inny – najczęściej kierujemy się trzema głównymi kryteriami. Pierwszym jest rodzaj zastosowania danego przewodu. Drugim rodzaj komponentów, które będzie łączył w obrębie jednego układu. Trzecim są warunki środowiskowe, które będą na przewód oddziaływać. Należy do nich przede wszystkim: wysoka i niska temperatura, wilgoć, wstrząsy i wibracje, promieniowanie słoneczne, a także bardziej intensywne oddziaływania fizyczne, mechaniczne i chemiczne. 

Funkcja danego przewodu powinna być kompatybilna z zamierzonym sposobem jego wykorzystania. Odmienny przewód wykorzystuje się w zasilaniu urządzeń kuchennych, łazienkowych, audiowizualnych, informatycznych. Budowa każdego przewodu jest dostosowana do rodzaju transportowanego medium oraz warunków użytkowych. Różnice mogą tkwić między innymi w rodzaju i budowie żył przewodzących, zastosowanych warstwach izolacyjnych, ekranowaniu, a także obecności dodatkowych warstw i komponentów. 

Oznakowania przewodów do instalacji domowych 

Każdy przewód powinien być opisany ciągiem liter oraz cyfr, które bezpośrednio odnoszą się do jego konstrukcji oraz właściwości użytkowych. Podstawowe oznaczenie dotyczy rodzaju zastosowanego medium, którym może być drut (oznaczenie D), linka (L) lub giętka linka (Lg). Ponieważ zdecydowana większość przewodów posiada drut miedziany, nie jest on oznaczany w opisie kabla. Jeśli natomiast występuje drut aluminiowy lub stalowy, wówczas powinny pojawić się oznaczenia: A lub F. 

Dalsze oznaczenia odnoszą się do rodzaju materiału wykorzystanego w produkcji powłoki zewnętrznej. Może być to polwinit, guma lub polietylen. Wymienione materiały oznaczone są kolejno dużymi literami: Y, G, X. 

Kolejne oznaczenia informują o szczegółach budowy danego przewodu i są zapisywane małymi literami. Litera a oznacza, że powłoka żyłki została wykonana z bawełnianej przędzy. Litera b oznacza izolację odporną na duże temperatury. Przewody z izolacją niepalną oznacza się literą c. Zwiększona grubość przewodu będzie oznaczona literą d. Obecność linki nośnej jest natomiast oznaczana poprzez umieszczenie litery n. Przewody płaskie posiadają oznaczenie p, a przewody z dodatkowym uzbrojeniem – u. 

Kolejne oznaczenia odnoszą się do miejsca zastosowania i sposobu montażu przewodu. Również te oznaczenia zapisuje się małą literą. Przewody t – to przewody do wprowadzani w tynk. Ak – to przewody akumulatorowe. Oznaczenie to odnosi się do przewodów jednych okrągłych, a jp – do ich profilowych odpowiedników. Oznaczenie w przypada natomiast kablom wysokiego napięcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here