lean manufacturing 

Już w latach czterdziestych XX wieku zaczęto dążyć do zmniejszenia środków i energii zużywanych w czasie produkcji, jednocześnie zwiększając efektywność wykonywanej pracy. Dobro i zadowolenie klienta grało tutaj jedną z kluczowych ról. Początki takiego myślenia pojawiły się w Japonii – konkretnie w zakładach produkujących Toyoty.

Filozofia pochodząca z tego dalekowschodniego kraju i zasady Lean Manufacturing ma obecnie wielu zwolenników, szczególnie wśród producentów. Któryż producent nie chce zmniejszyć nakładów finansowych przy jednoczesnym najlepszym wykorzystaniu zasobów, którymi dysponuje?

Warto podkreślić czym jest Lean Manufacturing! To system zarządzania produkcją, mający na celu jak najlepsze wykorzystanie powierzchni pomieszczeń, zapasów materiałowych związanych z produkcją, narzędzi i tym podobnych rzeczy w czasie pracy. Chodzi także o jak najkorzystniejszy i najwydajniejszy efekt zaangażowania ludzi, przy jednoczesnym zadbaniu o ich najwyższe dobro.

Optymalizacja to trafne słowo do uogólnienia zasady Lean Manufacturing. Związane z tym koszty szkolenia pracowników każdego szczebla, szybko się zwracają i następnie zaczynają przynosić zyski. Zarówno producenci, jak i klienci są zadowoleni. Wyraźnie zyskuje na tym budżet przedsiębiorstwa. Dobrze wykonywana praca powoduje, że atmosfera w miejscu pracy jest odpowiednia.

Planowanie produkcji ma zasadnicze znaczenie. Inwestycja w doskonalenie planowania zwraca się w pozytywnych, widocznych i odczuwalnych dla wszystkich skutkach. Zadowolony jest producent, klient, świadczeniodawca, świadczeniobiorca oraz zyskują na tym finanse. W dwudziestym pierwszym wieku, gdy kładzie się ogromny nacisk na ochroną środowiska, unikanie marnotrawstwa jest ogromnym plusem.

Nie dziwi zatem fakt, że planowanie produkcji jest priorytetem wielu zakładów i instytucji. Z systemu zarządzania jakim jest Lean Manufacturing korzystają nie tylko zakłady produkcyjne ale również: szpitale, przychodnie, szkoły, banki, biura i tym podobne instytucje.

Wiadomo, że marnotrawstwo nie jest pozytywnie postrzegane przez nikogo. Więc tym bardziej ta filozofia zarządzania szybko wypiera tradycyjne, dotychczasowe metody produkcji i zarządzania. Konkurencja sprawia, że nie można zwlekać z wprowadzaniem zmian.

Należy wspomnieć także dla równowagi o sprawach, które trzeba wziąć pod uwagę, aby uniknąć negatywnych skutków wprowadzając zasady Lean Manufacturing. Jest to między innymi:

– ciągłość w korzystaniu z zapasów,
– uwzględnianie ewentualnego opóźnienia w zaopatrzeniu,
– ryzyko związane z błędną oceną sytuacji faktycznej,
– nieprzewidywalna zawodność maszyn,
– niedoskonałość i zawodność ludzka na każdym etapie systemu.

Oczywiście, że nigdy nie da się przewidzieć wszystkiego do końca. Niemniej jednak doświadczenie pokazuje, że idąc z duchem czasu można udoskonalać metody produkcji, zarządzania, funkcjonowania instytucji i czerpać z tego wiele korzyści finansowych i emocjonalnych. Wypróbowanie tych metod nie zawsze musi być związane z ryzykiem.

Przeczytaj też: http://www.graczomaniak.pl/sprawne-rozliczanie-produkcji/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here