Przeszukanie

Dziwne zachowanie, znalezienie się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze czy kontakt z osobami podejrzanymi mogą zachęcić policję do przeszukania lub rewizji. Organy ścigania nie znają zamiarów innych osób, stąd często decydują się na podobne kroki. Mimo że we współczesnym świecie większość informacji policja uzyska dzięki wydziałom informatycznym przez analizę rozmów, komunikacji z innymi, to dalej może okazać się konieczne przeszukanie. Należy więc być świadomym, jakie prawa nam przysługują i kiedy może być potrzebny adwokat.

Kiedy możliwe jest przeszukanie lub kontrola osobista?

Policja może legitymować osoby bez szczególnych powodów. Jednak czynności związane z kontrolą osobistą wymagają uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Tym uzasadnionym podejrzeniem jest na ogół zgłoszenie przez kogoś popełnienia czynu niedozwolonego na określonym obszarze. Kontrolę osobistą może przeprowadzić również straż miejska. Należy pamiętać, że kontrolujący nie może wymagać odsłonięcia części ciała przykrytej odzieżą.Należy pamiętać, że płeć kontrolowanego i kontrolującego musi być taka sama. Ponadto miejsce kontroli musi zapewnić prywatność.

Osoba poddana kontroli ma możliwość żądania obserwacji kontroli przez wybraną przez siebie osobę. Kontrolujący po weryfikacji zawartości rzeczy w ubraniach i ew. w ciele może sporządzić protokół.W przeciwieństwie do kontroli osobistej przeszukanie służy znalezieniu poszukiwanych przedmiotów (np. dowodów w sprawie). Przeszukanie może wykonać wyłącznie policjant albo prokurator. Może wymagać odsłonięcia części ciała przykrytej ubraniami. Z każdego przeszukiwania sporządzony jest protokół. Warto, aby z protokołem zapoznał się adwokat. Warszawa i inne duże miasta są szczególnie często narażone na działanie przestępców. W rezultacie to tam należy najczęściej oczekiwać kontroli osobistej.

Co z przeszukaniem mieszkania, pojazdu?

Przeprowadzenie przeszukania mieszkania, domu albo pojazdu wymaga zgody prokuratora. W postanowieniu prokurator musi uwzględnić powód i przesłanki do przeszukania. Jednak jeżeli zgoda prokurator nie może wydać zgody, konieczny jest nakaz kierownika swojej jednostki.Poza tym, jeżeli i nakaz kierownika jednostki nie został uzyskany, to policjant okazuje legitymację służbową, a po przeszukaniu zwraca się niezwłocznie do prokuratora o zgodę. Zgoda powinna być wydana w terminie do 7 dni po dokonaniu czynności. Wykonanie przeszukania bez zgody prokuratora musi być uzasadnione możliwością powstania dalece poważnych szkód.Policjant przeszukujący przed jakąkolwiek czynnością powinien poinformować o celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Jeżeli przedmioty zostały wydane, czynności przeszukania nie można przeprowadzić. Na ogół przeszukanie powinno być realizowane w obecności właściciela.

Po co adwokat albo kancelaria adwokacka przy przeszukaniu?

Przeszukanie czy kontrola osobista to czynności, które wymagają od organów ścigania zapewnienia realizacji konstytucyjnych praw do prywatności. Uwzględnione przez ustawodawcę zasady stanowią minimum w tym zakresie. W konsekwencji, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie naszego prawa w zakresie przeszukania czy kontroli, należy złożyć zażalenie.Jednak sporządzenie zażalenia i jego złożenie wymaga pewnej sprawności w meandrach prawa. Dlatego w sprawach związanych z przeszukaniem pomoże adwokat. Nasza kancelaria adwokacka pomagała w wielu sprawach. Inne elementy naruszenia prawa również znajdzie adwokat. Warszawa jest miastem, gdzie najczęściej prowadzimy sprawy dla naszych klientów. Zapewniamy dyskrecję, dopasowanie rozwiązania i podejście zorientowane na sukces.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here