Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowe?
Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowe?

Niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą nie muszą prowadzić księgi rachunkowej. W Polsce istnieją określone kategorie przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z tego obowiązku. Wprowadzenie takiego zwolnienia ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie przekraczają limitów przychodów i kosztów

Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowej?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie przekraczają limitów przychodów i kosztów, nie muszą prowadzić księgi rachunkowej. To oznacza, że nie muszą zatrudniać księgowego ani korzystać z usług biura rachunkowego. Jednakże, przedsiębiorcy ci muszą prowadzić ewidencję przychodów i kosztów oraz rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Limit przychodów i kosztów

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie przekraczają limitów przychodów i kosztów, nie muszą prowadzić księgi rachunkowej. Limit przychodów wynosi 2 miliony złotych rocznie, a limit kosztów wynosi 1,2 miliona złotych rocznie. Jeśli przedsiębiorca przekroczy którykolwiek z tych limitów, musi prowadzić księgę rachunkową.

Ewidencja przychodów i kosztów

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie muszą prowadzić księgi rachunkowej, muszą prowadzić ewidencję przychodów i kosztów. Ewidencja ta może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. W ewidencji należy uwzględnić wszystkie przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie muszą prowadzić księgi rachunkowej, muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Rozliczenie to polega na złożeniu deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L. W deklaracji należy uwzględnić wszystkie przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie przekraczają limitów przychodów i kosztów, nie muszą prowadzić księgi rachunkowej. Jednakże, muszą prowadzić ewidencję przychodów i kosztów oraz rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Ewidencja ta może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym polega na złożeniu deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowej?
Odpowiedź: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekraczają w ciągu roku obrotu netto 2 milionów euro lub nie zatrudniają więcej niż 10 pracowników.

Konkluzja

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekraczają w danym roku obrotu netto kwoty 200 000 zł oraz nie przekraczają w danym roku przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług finansowych kwoty 120 000 zł, nie są zobowiązane do prowadzenia księgi rachunkowej.

Wezwanie do działania: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 150 000 zł oraz osoby prowadzące działalność rolniczą, której przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 100 000 zł, nie muszą prowadzić księgi rachunkowej.

Link tag HTML: https://mamadokwadratu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here