Czym się różni P45 od P60?

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie słyszałeś o dokumentach P45 i P60. Są to ważne dokumenty podatkowe, które pracodawcy muszą dostarczyć swoim pracownikom. Ale czym dokładnie różnią się te dwa dokumenty? W tym artykule omówimy różnice między P45 a P60, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak działają.

Co to jest P45?

P45 to dokument podatkowy, który otrzymujesz od swojego pracodawcy, gdy przestajesz pracować dla danej firmy. Jest to dokument, który potwierdza, że zakończyłeś zatrudnienie i zawiera informacje dotyczące twoich zarobków i płatności podatkowych w ciągu roku finansowego.

Co zawiera P45?

P45 zawiera kilka ważnych informacji, takich jak:

  • Numer referencyjny pracodawcy
  • Numer referencyjny pracownika
  • Informacje dotyczące zarobków i płatności podatkowych
  • Data zakończenia zatrudnienia

Te informacje są istotne dla twojego nowego pracodawcy i służą do obliczenia twojego podatku dochodowego.

A co to jest P60?

P60 to dokument podatkowy, który otrzymujesz od swojego obecnego pracodawcy na koniec roku finansowego. Jest to podsumowanie twoich zarobków i płatności podatkowych w ciągu całego roku.

Co zawiera P60?

P60 zawiera następujące informacje:

  • Numer referencyjny pracodawcy
  • Numer referencyjny pracownika
  • Podsumowanie zarobków i płatności podatkowych w ciągu roku finansowego

P60 jest ważnym dokumentem, który musisz przechowywać, ponieważ może być wymagany do celów podatkowych, np. przy składaniu zeznania podatkowego.

Różnice między P45 a P60

Teraz, gdy wiemy, czym są P45 i P60, omówmy główne różnice między nimi:

1. Moment otrzymania

P45 otrzymujesz, gdy przestajesz pracować dla danego pracodawcy, natomiast P60 otrzymujesz na koniec roku finansowego od swojego obecnego pracodawcy.

2. Informacje zawarte w dokumentach

P45 zawiera informacje dotyczące zarobków i płatności podatkowych w ciągu roku, w którym zakończyłeś zatrudnienie. P60 natomiast podsumowuje zarobki i płatności podatkowe w ciągu całego roku finansowego.

3. Cel dokumentów

P45 jest potrzebne, gdy zaczynasz pracę u nowego pracodawcy, ponieważ zawiera informacje, które są niezbędne do obliczenia twojego podatku dochodowego. P60 jest ważny dla celów podatkowych, takich jak składanie zeznania podatkowego.

Jakie są konsekwencje braku P45 lub P60?

Brak P45 lub P60 może mieć negatywne konsekwencje dla twojej sytuacji podatkowej. Jeśli nie otrzymasz P45 od swojego poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca może mieć trudności w obliczeniu twojego podatku dochodowego. Natomiast brak P60 może utrudnić ci składanie zeznania podatkowego i potwierdzenie swoich dochodów.

Podsumowanie

P45 i P60 to ważne dokumenty podatkowe w Wielkiej Brytanii. P45 otrzymujesz, gdy przestajesz pracować dla danego pracodawcy, a P60 otrzymujesz na koniec roku finansowego od swojego obecnego pracodawcy. Oba dokumenty zawierają informacje dotyczące zarobków i płatności podatkowych, ale różnią się momentem otrzymania i zakresem informacji. Pamiętaj, że brak tych dokumentów może mieć negatywne konsekwencje dla twojej sytuacji podatkowej, dlatego ważne jest, aby je przechowywać i dostarczać nowym pracodawcom lub podczas składania zeznania podatkowego.

P45 jest formularzem wydawanym pracownikom, którzy opuszczają pracę w trakcie roku podatkowego, podczas gdy P60 jest formularzem wydawanym pracownikom na koniec roku podatkowego.

Link do strony: https://www.niebonie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here