Kto musi złożyć PIT-36?

Kto musi złożyć PIT-36?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest obowiązkowy dla większości pracujących osób w Polsce. Jednak nie wszyscy muszą składać zeznanie podatkowe w formie PIT-36. W tym artykule omówimy, kto jest zobowiązany do złożenia PIT-36 i jakie są kryteria, które należy spełnić.

Kto jest zobowiązany do złożenia PIT-36?

PIT-36 jest formularzem podatkowym, który muszą złożyć osoby, które osiągnęły dochody z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • umowy o dzieło
 • umowy o świadczenie usług
 • działalności gospodarczej
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości
 • odsetek od lokat bankowych
 • dywidend
 • dochodów z zagranicy

Jeśli osiągnąłeś dochody z powyższych źródeł, jesteś zobowiązany do złożenia PIT-36. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tego obowiązku.

Wyjątki od obowiązku składania PIT-36

Istnieją pewne sytuacje, w których nie musisz składać zeznania podatkowego w formie PIT-36. Oto kilka przykładów:

 • Jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 85 528 zł, możesz skorzystać z tzw. ulgi podatkowej i złożyć uproszczone zeznanie podatkowe w formie PIT-37.
 • Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i Twój jedyny dochód to emerytura lub renta, nie musisz składać PIT-36.
 • Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i Twój jedyny dochód to renta inwalidzka, również nie musisz składać PIT-36.
 • Jeśli jesteś studentem i Twój jedyny dochód to stypendium, nie musisz składać PIT-36.

Jak złożyć PIT-36?

Aby złożyć zeznanie podatkowe w formie PIT-36, musisz wypełnić odpowiedni formularz. Możesz to zrobić elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje lub tradycyjnie, na papierowym formularzu.

W formularzu PIT-36 musisz podać swoje dane osobowe, informacje o dochodach, odliczeniach i ulgach podatkowych, a także inne istotne informacje dotyczące Twojej sytuacji podatkowej. Pamiętaj, że musisz zachować dokładność i staranność przy wypełnianiu formularza, aby uniknąć błędów i ewentualnych konsekwencji podatkowych.

Termin składania PIT-36

Termin składania zeznania podatkowego w formie PIT-36 zależy od Twojej sytuacji. Ogólnie jednak, zeznanie powinno być złożone do 30 kwietnia każdego roku. W przypadku składania elektronicznego zeznania, termin ten może być przedłużony do końca czerwca.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku

Jeśli nie złożysz zeznania podatkowego w terminie lub złożysz je nieprawidłowo, możesz być narażony na różne konsekwencje. Może to obejmować nałożenie kar finansowych, odsetek od zaległości podatkowych, a nawet postępowanie karne w przypadku poważnych naruszeń przepisów podatkowych.

Dlatego ważne jest, abyś zawsze składał zeznanie podatkowe w terminie i starannie wypełniał formularz, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Podsumowanie

Składanie zeznań podatkowych jest obowiązkiem większości pracujących osób w Polsce. Jednak nie wszyscy muszą składać zeznanie w formie PIT-36. Osoby, które osiągnęły dochody z różnych źródeł, takich jak umowy o pracę, umowy zlecenia, działalność gospodarcza czy dochody z zagranicy, są zobowiązane do złożenia PIT-36. Istnieją jednak pewne wyjątki od tego obowiązku, takie jak niski dochód, emerytura lub renta jako jedyny dochód, renta inwalidzka lub stypendium. Wypełnienie formularza PIT-36 jest ważne, aby uniknąć konsekwencji podatkowych. Pamiętaj, że termin składania zeznania to zazwyczaj 30 kwietnia, ale może być przedłużony w przypadku składania elektronicznego zeznania. Bądź odpowiedzialny i staranny przy składaniu zeznań podatkowych, aby uniknąć problemów.

Wezwanie do działania: Osoby fizyczne, które osiągnęły dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, umowy o dzierżawę lub najem rzeczy, umowy o zbycie praw autorskich lub umowy o zbycie innych praw majątkowych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą złożyć PIT-36.

Link tagu HTML: https://e4media.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here