Czym się różni PEG od gastrostomii?

PEG (perkutanowa endoskopowa gastrostomia) i gastrostomia to dwa różne sposoby wprowadzania sondy do żołądka w celu żywienia pacjenta. Chociaż oba te procedury mają na celu zapewnienie pacjentowi odpowiedniego odżywiania, istnieją pewne różnice między nimi. W tym artykule omówimy, czym się różni PEG od gastrostomii.

PEG – co to jest?

PEG to procedura medyczna, która polega na wprowadzeniu sondy do żołądka przez skórę za pomocą endoskopu. Endoskop to elastyczna rurka z kamerą na końcu, która umożliwia lekarzowi dokładne monitorowanie procesu. PEG jest stosowane u pacjentów, którzy mają trudności z jedzeniem i picie, na przykład z powodu problemów z przełykaniem lub chorób neurologicznych.

Jak przebiega procedura PEG?

Procedura PEG zazwyczaj odbywa się w szpitalu lub klinice. Pacjent jest poddawany znieczuleniu miejscowemu, a następnie lekarz wprowadza endoskop przez usta do żołądka. Następnie, za pomocą endoskopu, lekarz wykonuje nacięcie w skórze brzucha i wprowadza sondę do żołądka. Sonda jest następnie przymocowywana do skóry za pomocą specjalnego kołnierza. Cała procedura trwa zazwyczaj około 30-60 minut.

Gastrostomia – co to jest?

Gastrostomia to inny sposób wprowadzania sondy do żołądka. W przeciwieństwie do PEG, gastrostomia jest bardziej inwazyjną procedurą chirurgiczną. W przypadku gastrostomii, chirurg wykonuje nacięcie w skórze brzucha i bezpośrednio w żołądku, a następnie wprowadza sondę. Gastrostomia jest stosowana u pacjentów, którzy mają trwałe problemy z jedzeniem i picie, na przykład z powodu chorób przewlekłych lub uszkodzeń przełyku.

Jak przebiega procedura gastrostomii?

Procedura gastrostomii zazwyczaj odbywa się w szpitalu, pod znieczuleniem ogólnym. Chirurg wykonuje nacięcie w skórze brzucha i bezpośrednio w żołądku, a następnie wprowadza sondę. Sonda jest przymocowywana do skóry za pomocą specjalnego kołnierza. Cała procedura trwa zazwyczaj około 60-90 minut.

Różnice między PEG a gastrostomią

Chociaż zarówno PEG, jak i gastrostomia mają na celu wprowadzenie sondy do żołądka w celu żywienia pacjenta, istnieją pewne różnice między tymi dwoma procedurami. Oto kilka z tych różnic:

1. Inwazyjność

PEG jest mniej inwazyjne niż gastrostomia. W przypadku PEG, wprowadzenie sondy odbywa się za pomocą endoskopu, co minimalizuje ryzyko powikłań i skraca czas rekonwalescencji. Gastrostomia wymaga wykonania nacięcia w skórze brzucha i bezpośrednio w żołądku, co jest bardziej inwazyjne i może prowadzić do dłuższego czasu rekonwalescencji.

2. Czas trwania procedury

Procedura PEG zazwyczaj trwa krócej niż gastrostomia. PEG może być wykonane w ciągu 30-60 minut, podczas gdy gastrostomia może trwać 60-90 minut.

3. Znieczulenie

PEG jest zazwyczaj wykonywane pod znieczuleniem miejscowym, podczas gdy gastrostomia wymaga znieczulenia ogólnego. Znieczulenie ogólne może wiązać się z większym ryzykiem powikłań i dłuższym czasem rekonwalescencji.

4. Wskazania

PEG jest stosowane u pacjentów z trudnościami w jedzeniu i picie, które nie są związane z trwałymi uszkodzeniami przełyku. Gastrostomia jest zwykle stosowana u pacjentów z trwałymi problemami z jedzeniem i picie, takimi jak choroby przewlekłe lub uszkodzenia przełyku.

Podsumowanie

PEG i gastrostomia to dwie różne procedury wprowadzania sondy do żołądka w celu żywienia pacjenta. PEG jest mniej inwazyjne i krótsze, wykonuje się je za pomocą endoskopu pod znieczuleniem miejscowym. Gastrostomia jest bardziej inwazyjna i dłuższa, wykonuje się ją chirurgicznie pod znieczuleniem ogólnym. Wybór między PEG a gastrostomią zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

PEG (perkutanowa endoskopowa gastrostomia) to procedura medyczna, która polega na wprowadzeniu cewnika do żołądka przez skórę brzucha. Jest stosowana w celu dostarczenia żywienia lub leków pacjentom, którzy nie mogą spożywać pokarmów drogą doustną. Gastrostomia natomiast to ogólny termin odnoszący się do wszelkich procedur chirurgicznych, które polegają na utworzeniu otworu w żołądku w celu wprowadzenia cewnika.

Link do strony: https://www.antypodymody.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here