Nowoczesny system ERP

Zintegrowany system informatyczny to taki system, który wspiera procesy podejmowania decyzji i zarządzania firmą lub organizacją za pomocą komputerów. Dostępność do funkcji systemu musi być możliwa dla każdego użytkownika z poziomu jego stanowiska. Wszystkie dane, które są wpisywane do programów aktualizują się w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie są one widoczne dla każdej osoby mającej do niego dostęp.

Historia systemu ERP

Wszystkie systemy dotyczące zarządzania firmą mają za sobą długą historię. Pierwsze systemy, które zostały stworzone przed ERP, zaistniały tuż po II wojnie światowej. Były to tzw. systemy MRP (z ang. Material Requirements Planning) oznaczające planowanie potrzeb materiałowych. Pierwszy z nich został przygotowany w 1964 roku oraz zastosowany w firmie Black and Decker. Systemy te pozwalały użytkownikom, na podstawie aktualnego stanu zapasów i przewidywanych dostaw, ustalić zapotrzebowanie na niezbędne materiały do wykonania produktu. Oprogramowanie MPR nieustannie rozwijało się do lat 90. W późniejszym czasie technologia o większej mocy obliczeniowej umożliwiła koordynowanie większej liczby informacji, a tym samym otworzyły się nowe możliwości dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogli już zarządzać swoją firmą w każdym aspekcie. Właśnie w taki sposób definiuje się system ERP jako ten, który daje możliwość zarządzania każdym aspektem firmy.

Definicja systemu ERP

System ERP to system służący do efektywnego zarządzania całością zasobów firmy. Oprogramowanie ERP uwzględnia kontrolę i zarządzanie najważniejszymi zasobami i procesami w każdym obszarze biznesowym jednostki gospodarczej. Współczesny ERP jest doskonałym narzędziem, który ułatwia prowadzenie biznesu o każdej wielkości oraz branży. Wyróżnia się on spośród innych programów tym, że pracuje na jednej bazie danych. Oznacza to, że dane wprowadzone w jednym obszarze systemu, są zaraz udostępniane innym osobom.

Obszary systemu ERP

Każde przedsiębiorstwo jest zespołem składającym się z niematerialnych i materialnych składników, które są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Tak więc, wszystkie jego elementy są powiązane ze sobą. Podobnie system ERP wspiera przedsiębiorstwa w analizie oraz zarządzaniu procesami biznesowymi, które są związane z każdym obszarem działania. Możemy tu wyróżnić zarządzaniem finansami i księgowością, środkami trwałymi, marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem i zapasami oraz produkcją.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here