wtorek, kwiecień 23, 2024
Strona główna Finanse Kontrola kosztów i budżetowanie

Kontrola kosztów i budżetowanie

Co to jest nadwyżka operacyjna?

Co to jest nadwyżka operacyjna?

Nadwyżka operacyjna to miara finansowa, która określa zysk przed opodatkowaniem i odsetkami, uzyskany przez firmę z jej działalności operacyjnej. Jest to ważny wskaźnik efektywności...
Co to znaczy budżet?

Co to znaczy budżet?

Budżet to plan finansowy, który określa przewidywane wydatki i dochody na określony okres czasu. Jest to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu finansami i umożliwia...
Na co można przeznaczyć nadwyżkę budżetowa?

Na co można przeznaczyć nadwyżkę budżetowa?

Nadwyżka budżetowa to sytuacja, w której dochody przewyższają wydatki. W takim przypadku można zastanowić się, co zrobić z dodatkowymi środkami. Istnieje wiele możliwości wykorzystania...
Kto kontroluje budżet gminy?

Kto kontroluje budżet gminy?

Wprowadzenie: Kontrola budżetu gminy jest kluczowym elementem zarządzania finansami publicznymi. W Polsce, odpowiedzialność za kontrolę budżetu gminy spoczywa na organach nadzoru, takich jak Rada...
Jakie budżety cząstkowe należy sporządzić aby móc sporządzić budżet kosztu wytworzenia wyrobów gotowych?

Jakie budżety cząstkowe należy sporządzić aby móc sporządzić budżet kosztu wytworzenia wyrobów gotowych?

Aby móc sporządzić budżet kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, konieczne jest sporządzenie odpowiednich budżetów cząstkowych. Wśród nich znajdują się m.in. budżet surowcowy, budżet produkcji, budżet...
Jaka jest różnica między jednostką budżetowa a zakładem budżetowym?

Jaka jest różnica między jednostką budżetowa a zakładem budżetowym?

Jednostka budżetowa i zakład budżetowy to dwa różne pojęcia w kontekście finansów publicznych. Jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna, która otrzymuje środki z budżetu państwa...

Czym jest prowizorium budżetowe?

Prowizorium budżetowe to tymczasowe rozwiązanie, które pozwala na funkcjonowanie państwa w przypadku braku uchwalonego budżetu na kolejny rok. W takiej sytuacji rząd może korzystać...
Kto ustala deficyt budżetowy?

Kto ustala deficyt budżetowy?

Deficyt budżetowy to różnica między wydatkami a dochodami państwa w danym okresie. Kto ustala deficyt budżetowy zależy od systemu rządzenia danego kraju. W większości...
Co oznacza zasada szczegółowości budżetowej?

Co oznacza zasada szczegółowości budżetowej?

Zasada szczegółowości budżetowej to podstawowa zasada rządząca procesem budżetowania. Polega ona na tym, że każdy wydatek publiczny musi być dokładnie opisany i przypisany do...
Jaki cel ma kontrola kosztów w logistyce?

Jaki cel ma kontrola kosztów w logistyce?

Kontrola kosztów w logistyce ma na celu minimalizowanie wydatków związanych z przepływem towarów i usług w łańcuchu dostaw. Jest to kluczowy element zarządzania logistycznego,...

ZOBACZ TEŻ

Na czym polega zasada ostrożności?

Zasada ostrożności to podejście, które nakłada na nas obowiązek ostrożności w przypadku podejmowania działań, które mogą mieć negatywne skutki dla środowiska naturalnego lub zdrowia...