Strona główna > Regulamin

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne


Administratorem serwisu DnaSoftware.pl jest jej waściciel wyszczególniony w dziale Kontakt.
Administrator serwisu DnaSoftware.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Administratorem. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Definicje stosowane w Regulaminie:

1. Serwis - platforma informatyczna i informacyjna dostępna w sieci Internet w domenie DnaSoftware.pl.
2. Użytkownik
- osoba korzystająca z Serwisu która może być zarejestrowana i pobiera lub umieszcza dane w Serwisie.
3. Administrator
- osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Serwisu od strony technicznej i informacyjnej.
4. Konto
- bezpłatna forma integracji użytkownika z serwisem przeznaczona dla osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich po uzyskaniu zgody od rodziców lub opiekunów. Utworzenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz i potwierdzić rejestrację przy pomocy odnośnika URL jaki zostanie wysłany na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Plik
– wszystkie aplikacje wysyłane na serwer Serwisu, które są udostępniane przez Administratora do wykorzystania komercyjnego lub prywatnego.

§ 2 Korzystanie z Serwisu DnaSoftware.pl


1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza tym samym fakt zapoznania się z zasadami Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
3. Korzystanie z niektórych elementów strony wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
4. Do korzystania z niektórych elementów serwisu może być konieczna obsługa Java Script, Java, Flash oraz Cookies.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści oraz pliki i ewentualne szkody jakie wynikły z tego typu działań.
6. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób niedozwolony, wprowadzanie treści pornograficznych, używanie wulgaryzmów i podejmowanie działań, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
7. Każdy Użytkownik może zgłosić brak pliku, niedziałający plik oraz skomentować i dodać treść lub aplikację wypełniając specjalnie do tego celu stworzony formularz. 8. IP każdego użytkownika jest monitorowane i przetrzymywane w bazie danych dla celów dowodowych.

§ 3 Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki działań Użytkownika polegające na zamieszczaniu komentarzy, dodawaniu aplikacji itp.
2. Aministrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność zamieszczanych w Serwisie informacji.
3. Korzystanie z serwisu jest darmowe z wyjątkiem tych działów które są płatne. Koszty korzystania z płatnych aplikacji ponosi Użytkownik.
4. Użytkownik pobiera i instaluje oprogramowanie dostępne w Serwisie na własny koszt i własne ryzyko.
5. Działanie Serwisu może zostać przerwane z powodu błędów serwera i innych usterek technicznych. Administrator może, lecz nie musi informować Użytkownika o ewentualnych przerwach technicznych.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i znaków towarowych jeżeli są spowodowane z winy Użytkownika.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem.

§ 4 Dane osobowe Użytkownika

1. Użytkownik przekazuje podczas rejestracji tylko podstawowe dane osobowe niezbędne do założenia Konta w Serwisie.
2. Użytkownik może uzupełnić swoje dane personalne o dodatkowe informacje po założeniu Konta.
3. Dane Użytkownika przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla poprawnego wykonywania usług związanych z Serwisem.
4. Użytkownik zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych.
5. Użytkownik w każdym momencie bez ponoszenia żadnych skutków prawnych może usunąć swoje Konto z Serwisu samodzielnie lub za pośrednictwem Administratora.

§ 5 Ochrona prywatności

1. Użytkownik odpowiedzialny jest za posiadane Konto oraz hasło do Konta.
2. Hasło jest informacją poufną dostępna i znaną tylko Użytkownikowi korzystającemu z danego Konta.
3. Zabrania się udostępniania Konta i hasła innym użytkownikom do korzystania z Serwisu.
4. Administrator dołoży wszelkich starań by zapewnić kompleksową ochronę danych osobowych Użytkownikowi w zakresie korzystania z Serwisu.

§ 6 Prawa autorskie odnośnie zamieszczanych treści w dziale SoftDemoty.

1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, które zamieszcza dysponuje prawami autorkismi majątkowymi oraz prawami pokrewnymi w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej oraz prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści oraz Komentarzy jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. Szczególnie zabronione jest zamieszczanie na Stronie treści oraz komentarzy, które byłyby zamieszczane z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Administratora, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby wulgaryzmy, naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu, naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści oraz Komentarzy. Nie dokonuje również ich weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści lub Komentarzy podejmowane są przez Administratora dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia na adres email: dnasoftware.pl@gmail.com.
5. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych odniesień do Treści lub Komentarzy oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.
7. Treści oraz Komentarze zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Administratora oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
8. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści lub Komentarzy dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Administrator.
9. W przypadku jeżeli Administrator zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Administratorowi równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Administrator poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

§ 7 Pliki Cookies.

Cookie (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który jest odwiedzany przez użytkownika. Są one zapisywane na urządzeniu docelowym, czyli komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie z którego korzysta się do przeglądania stron internetowych. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor wybranej szaty graficznej, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu między innymi nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe.

- Strona DnaSoftware.pl wykorzystuje Google Analytics aby badać ruch na swojej stronie. Jeśli nie chcesz aby Twoje poczynania były śledzone możesz zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.
- Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Twojej witrynie.
- Pliki cookie umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w Twojej oraz innych witrynach internetowych.
- Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu można przesyłać na adres e-mail dnasoftware.pl@gmail.com
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2011 r. i dostępny jest na stronie pod adresem http://www.dnasoftware.pl/regulamin.html
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie wraz z zamieszczeniem ich treści pod adresem http://www.dnasoftware.pl/regulamin.html

 • Polecamy
 • Ostatnio dodane
 • Top download
 1. GIMP 2.8.14.1
 2. ALLPlayer 6.3
 3. Viber 5.2.0.2529
 4. Telegram 0.8.24
 5. CCleaner 5
 6. WhatsApp Messenger
 7. AVG AntiVirus Free 2015
 8. PotPlayer 1.6
 9. Gadu-Gadu (GG) 12
 10. BitTorrent 8.0
 1. 2015-11-15Firefox 42.0
 2. 2015-11-15Google Chrome 46.0.2490.86
 3. 2015-11-15WinRAR 5.30
 4. 2015-11-15Opera 33.0.1990.58
 5. 2015-09-25Firefox 41
 6. 2015-09-07Broken Sword 5: The...
 7. 2015-09-07Tearaway Unfolded
 8. 2015-09-07Endless Legend: Shadows
 9. 2015-09-07Destiny: The Taken King
 10. 2015-09-07Arslan: The Warriors of...
 1. 9844Euro Truck Simulator 2
 2. 7731Feuerwehr Simulator 2010
 3. 7583Symulator Jazdy 2
 4. 6897Hugo: Tropikalna Wyspa
 5. 6729DirectX 12
 6. 6484Live! Cam Vista IM (VF0420)
 7. 5113Zemsta Urzędasa
 8. 5098Live! Cam Vista IM (VF0260)
 9. 4385Off-Road Drive: Rajdy Bezdroży
 10. 4301Poldek Driver

Chcesz być szybko informowany o wszelkich
nowościach w serwisie dnasoftware.pl?

Dołącz do newslettera!